Buisness Model Canvas

Det finnes mange forskjellige måter å lage seg en forretningsmodell på. Boken skrevet av Alexander Osterwalder, Buisness Model Generation (2010), tar for seg verktøyet “Buisness Model Canvas”. I dette innlegget skal jeg forklare hvordan og hvorfor den bør brukes.

https://en.wikipedia.org/wiki/Business_Model_Canvas#/media/File:Business_Model_Canvas.png

DE NI ELEMENTENE

Buisness Model Canvas er en ryddig måte å sette opp en forretningsmodell på. Ved å bruke denne får du en oversikt over de viktigste tingene bedriften din burde tenke over. Det er ni nøkkelelementer i modellen:

1. Customer segments: Hvem er kundene dine? Det er viktig å finne ut hvem du vil rette deg mot – Er det kun én målgruppe, eller er det flere?

2. Value proposition: Hva er verdiforslaget ditt? Finn ut hvilket behov det er du prøver å tilfredsstille

3. Channels: Hvilke kanaler skal du bruke for å nå ut til kundene? Ut i fra hvem kundene dine er, må du finne ut hvordan du kan nå ut til dem best mulig – er det Facebook, TV, radio?

4. Customer relationships: Hvordan skal du klare å knytte bånd med kundene dine? Det er viktig å danne gode relasjoner til kundene sine enten det er gjennom ansikt-til-ansikt eller roboter. Fornøyde kunder vil komme tilbake og mest sannsynlig anbefale deg til andre.

5. Revenue streams: Hvordan skal du prise deg/tjene penger? For at bedriften skal overleve er du avhengig av å få inntekter. Man må finne ut hvordan du skal prise produktene/tjenestene dine, og eventuelt finne deg investorer.

6. Key resources: Hva trenger du for å komme i gang? Hva man trenger for å få satt i gang. Er det lokaler, råvarer, flere ansatte? Kan noen av disse gi deg et konkurransefortrinn?

7. Key activities: Hva er det som må gjøres for å få realisere produktet/tjenesten?

8. Key partnerships: Hvem kan hjelpe deg? Det er viktig å finne seg gode leverandører man kan samarbeide med.

9. Cost structure: Hva vil det koste deg? Kostnader er et veldig viktig punkt på planen. Man må sørge for at kostnadene ikke blir så store at man går i underskudd. Finn de største kostnadspostene og se om regnestykket går opp.

Når du har funnet ut av disse spørsmålene har du et godt utgangspunkt for hvordan du vil rette bedriften din. Det som er flott med denne modellen er at man hele tiden kan gå tilbake og rette på ting som kanskje ikke fungerer som man først hadde tenkt.
En forretningsmodell skal først og fremst lages for å hjelpe deg selv med å få struktur på planene dine, men kan også være ypperlig å vise frem til en potensiel samrbeidspartner eller investor. Det er mange som har valgt å ta i bruk dette verktøyet, blant annet Innovasjon Norge. Nedenfor ser du en liten videosnutt som presenterer de ulike punktene.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *