OKR – Et system for fremdrift

Finnes det en fellesnevner for å skape en suksessfull bedrift? Svaret er JA. OKR er et system som flere kjente bedrifter anvender for å sørge for effektiv fremdrift. Systemet er ikke særlig utbredt i Norge ennå, så nå skal jeg fortelle deg om hvorfor du og din bedrift bør bruke det. 

OKR står for ObjectiveKey Results,og fungerer ved at man setter seg ambisiøse, konkrete og fokuserte mål. 

Objective handler om hva du ønsker å oppnå (det overordnete målet) 
Key results handler om hvordan du skal klare det (delmål).

Bilde hentet fra: https://www.labiotech.eu/inside-labiotech/implement-okr/

OKR i praksis

Disse målene kan du sette hvert kvartal, måned eller uke. På denne måten har du/bedriften sette konkrete mål som er enkle å følge. Et eksempel på en OKR er:

Objective: Ha en troverdig og velfungerende nettside innen 5. mai.

KR1: Nå 100 følgere på Instagram (5/10)

KR2: Få 2000 besøkende i løpet av eksamensperioden (5/10)

KR3: 20 Salg i løpet av eksamensperioden (5/10)

KR4: Fungerende nettside innen 5. mai (5/10)

KR5: Få 20 personer i en epost liste (5/10)

Etter hvert som man nærmer seg fristen for det overordnete målet, kan man endre tallene bak delmålene ut ifra hvordan du ligger an. Dersom delmålet går fremover kan du øke til for eksempel ”(7/10)”, og dersom det ikke har skjedd nok går du ned til for eksempel ”(3/10)”. Da ser man fort hvordan man ligger an til å nå det overordnede målet. 

Hvor kommer det fra?

OKR går tilbake til 1954 da Peter Drucker først snakket om ”managing by objective”. Selskapet, Intel, jobbet mye med MBO og grunnleggeren, Andy Grove, var med på å videreutvikle dette til OKR. En av medarbeiderne i Intel, John Doerr, tok med seg kunnskapene om OKR til Google da han ble investor i 1999. Google har brukt OKR siden da, og det er fortsatt godt i bruk. Her kan du lese mer om hvordan Google bruker det.  På videoen under ser dere John Doerr snakke om OKR og viktigheten av å sette “rikitge mål” for bedriften.

Why the secret to success is setting the right goal – John Doerr

Selskaper som bruker OKR

I dag er det flere store selskaper som bruker OKR; Facebook, LinkedIn, Netflix, Twitter og Spotify er noen. Zynga har uttalt at OKR fungerer bra for dem, og at det er en god måte for de ansatte å holde fokuset og holde seg til arbeidet sitt. Amazon bruker det for å unngå misforståelser internt og for å sørge for at alle vet hva de skal jobbe mot. 
Du kan lese om flere selskaper her

Bilde hentet fra: https://inevo.no/blogg/okr-et-system-for-gjennomforing/#hva-er-okr

Hvorfor bruke OKR?

Karl Phillip Lund fra Inevo peker ut fire fordeler for å bruke OKR: 

  1. De viktigste målene i bedriften kommer til overflaten
  2. Alle i bedriften får vite hva som er viktig (95% av ansatte er usikre på bedriftens strategi, Harvard Business Review)
  3. Du får vite hvordan alle ligger an i forhold til målene
  4. Alle i bedriften vet hva som foregår

Om du vil vite mer om hvordan din bedrift kan komme i gang kan dere lese mer på siden til Inevo.

Er OKR noe du ville testet ut? Kommenter gjerne. 🙂

Kilder:

https://no.wikipedia.org/wiki/OKR

2 Replies to “OKR – Et system for fremdrift”

  1. Ser ut som du har forstått OKR godt, du bar også brukt noen fine eksempler i teksten. Skulle gjerne sett at innlegget var litt lengre og at du drøftet litt mer rundt bruken av OKR. Bra jobbet!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *